Persondatapolitik


Persondatapolitik for Besøgende på hjemmeside, Modtagere af nyhedsbreve, Brugere af kundeservice, Webshopkunder.
 

GastroBox IVS

Bredgade 11D

4000 Roskilde


Danmark

 

Version 1
Denne version er senest opdateret den 07-10-2019

 

Persondata politik for Webshop

Som led i vores forretning indsamler og behandler GastroBox IVS visse persondata til brug for vores proces Webshop, specifikt relateret til de følgende personer: 

Proces Webshop

 • Besøgende på hjemmeside
 • Modtagere af nyhedsbreve
 • Brugere af kundeservice
 • Webshopkunder

Denne politik beskriver hvorledes GastroBox IVS indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bliver anvendt samt hvorledes GastroBox IVS behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende GastroBox IVS’s persondatabehandling. Såfremt du som Besøgende på hjemmeside, Modtagere af nyhedsbreve, Brugere af kundeservice, Webshopkunder har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen bedes du kontakte GastroBox IVS ved hjælp af kontakt detaljer i denne politik. Du kan i denne politik ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret i denne persondata politik.

 

Indsamling af data

GastroBox IVS indsamler persondata relateret til Besøgende på hjemmeside, Modtagere af nyhedsbreve, Brugere af kundeservice, Webshopkunder. Disse persondata er kategoriseret som:

 

For Besøgende på hjemmeside
 • Online identifikator/cookies
 • Lokations data
For Modtagere af nyhedsbreve
 • Email
 • Navne
 • Online identifikator/cookies
 • Lokations data
For Brugere af kundeservice
 • Email
 • Navne
 • Online identifikator/cookies
 • Telefonnummer
 • Lokations data
For Webshopkunder
 • Email
 • Navne
 • Online identifikator/cookies
 • Adresser
 • Telefonnummer
 • Lokations data
 • Tidligere køb

GastroBox IVS indsamler data direkte fra den registrerede person via:  Via hjemmesiden, Formular på hjemmesiden, Via Nyhedsbrev, Via udsendte mails, Ved køb på hjemmesiden

Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig kan samtykket trækkes tilbage.

Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de persondata som er omfattet af samtykket.

  

Formålet med behandlingen af persondata

GastroBox IVS indsamler og behandler persondata med henblik på;

For Besøgende på hjemmeside
 • Statistisk information for at optimere vores website
For Modtagere af nyhedsbreve
 • Udsendelse af nyhedsbreve
For Brugere af kundeservice
 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder
 • Statistisk information for at optimere vores website
For Webshopkunder
 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder
 • Transport af varer til kunder
 • Statistisk information for at optimere vores website

Såfremt formålet med selskabs persondatabehandling ændrer sig vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik. 

 

Sletning af persondata

GastroBox IVS behandler persondata for følgende personer Besøgende på hjemmeside, Modtagere af nyhedsbreve, Brugere af kundeservice, Webshopkunder så længe det er relevant for det formål hvortil data er indsamlet. Persondata slettes når formålet med behandlingen er fuldført. Specifikt betyder det at persondata opbevares og behandlers i følgende perioder;

For Besøgende på hjemmesideStatistisk information for at optimere vores website
 • Online identifikator/cookies: 3 år efter indsamling
 • Lokations data: 3 år efter indsamling
For Modtagere af nyhedsbreveUdsendelse af nyhedsbreve
 • Email: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes
 • Navne: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes
 • Online identifikator/cookies: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes
 • Lokations data: 3 år efter indsamling
For Brugere af kundeserviceSalg af varer og tjenesteydelser til kunder
 • Email: 2 år efter modtagelse
 • Navne: 5 år efter seneste aktivitet
 • Online identifikator/cookies: 5 år efter seneste aktivitet
 • Telefonnummer: 5 år efter seneste aktivitet
 • Lokations data: 3 år efter indsamling
For Brugere af kundeserviceStatistisk information for at optimere vores website
 • Online identifikator/cookies: 3 år efter indsamling
For WebshopkunderSalg af varer og tjenesteydelser til kunder
 • Email: 5 år efter seneste aktivitet
 • Navne: 5 år efter seneste aktivitet
 • Online identifikator/cookies: 5 år efter seneste aktivitet
 • Adresser: 5 år efter seneste aktivitet
 • Telefonnummer: 5 år efter seneste aktivitet
 • Lokations data: 3 år efter indsamling
 • Tidligere køb: 5 år efter seneste aktivitet
For WebshopkunderTransport af varer til kunder
 • Navne: 6 måneder efter modtagelse
 • Adresser: 6 måneder efter modtagelse
 • Telefonnummer: 6 måneder efter modtagelse
For WebshopkunderStatistisk information for at optimere vores website
 • Online identifikator/cookies: 3 år efter indsamling

 

Anvendelse af data behandlere

GastroBox IVS anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af persondata. Sådanne "data processors" behandler udelukkende data i henhold til instruks fra GastroBox IVS. GastroBox IVS anvender følgende data behandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondata behandlingen.

 • Økonomisystem leverandør
 • Webshopsystem leverandør
 • E-mail system leverandør
 • Forsendelsessystem leverandør
 • Google
 • Facebook
 • Email marketing leverandør

 

 

Overdragelse af persondata

GastroBox IVS overdrager i visse tilfælde persondata til tredjeparter.

For Webshopkunder
 • Transport af varer til kunder 

Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives persondata kun i de tilfælde hvor GastroBox IVS er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelses love.

 

Rettigheder for den registrerede

I henhold til persondata loven og EU persondata forordning har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende GastroBox IVS's indsamlede persondata omkring personen. Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som GastroBox IVS opbevarer om din person

Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data som GastroBox IVS behandler om dig

Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end GastroBox IVS's formål tilsiger eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som GastroBox IVS har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden data ansvarlig

Indsigelseret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

 

Udøvelse af rettigheder

Disse rettigheder følger af EU persondata forordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes persondata behandles af GastroBox IVS .

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via GastroBox IVS's kontaktperson eller DPO, ved at bruge kontaktinformationen i denne politik.

GastroBox IVS vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.

Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

 

Automatiske afgørelser og profilering

GastroBox IVS kan anvende de registreredes persondata til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser. Såfremt dette er tilfældet vil disse data være specificeret nedenfor.

De data som anvendes til automatiske afgørelser er følgende:

e data som opbevares og anvendes på basis af profilering er følgende: Ingen

Såfremt du ikke ønsker at være genstand for automatisk afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til GastroBox IVSs kontakt person jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.

 

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidsvarende standarder for at beskytte de persondata som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

 

Kontaktinformation

kontakt@gastrobox.dk

 

GastroBox IVS Data Beskyttelses Officer (DPO)

GastroBox IVS har ingen data beskyttelses officer. Kontakt venligst selskabets kontaktperson for persondata.